ForestFront

פרויקט הגמר שלי בתואר השני בעיצוב אורבני בצלאל. אוגוסט 2020. 

הפרויקט עוסק בתפר שבין הטבע העירוני בעיר לבין השכונות שבה בניסיון ליצור מרחב ציבורי חדש הקושר את תושבי העיר אל הטבע.

להרצאה אודות הפרויקט ראו בעמוד ההרצאות.

*להגדלת החוברת לחצו על הסמן השני מימין בשורת הפקודות התחתונה.

הדשא של השכן מורכב יותר

עבודת סמינר במסגרת קורס "הנוף האורבני", התואר השני בעיצוב אורבני בצלאל. אוגוסט 2019.

 

.נושא עבודה הינו קריאת הנוף ותפקידיו במקום בעל מטען היסטורי בהדגמה על פארק ואדי סאליב שבחיפה

העבודה מבקשת לחקור את הרובד הסמוי שבפארק ואדי סאליב ולהבין כיצד הנוף נקשר לפוליטיקה, לתרבות ולכוח ומהווה כלי תכנוני להעברת מסרים

1.jpg

השוואת מרקמים בנויים בעיר התחתית של חיפה

עבודה במסגרת קורס "העיר הערבית", התואר השני בעיצוב אורבני בצלאל. פברואר 2019. 

ניתוח מרקמים בנויים מתקופות שונות בעיר חיפה והבנת השינוי שחל בתכנון העירוני  החל מהתקופה העות'מנית המאוחרת (אמצע המאה ה19) ועד לראשית התקופה הישראלית (אמצע המאה ה20) כרפלקציה לשינוי שחל בערכים התרבותיים בעיר הערבית.

העיר הערבית - עבודה מסכמת - עומרי זילכה.